Fjorden

Se kort  Kalundborg Fjord

Der er mange muligheder for at ankre i Kalundborg Fjord. Når vinden er i syd, er kysten langs Asnæs bedst. Ved Sortensten, hvor Asnæs Forskov begynder, er der i sommermånederne endog udlagt to gule ankerbøjer. Det samme længere ude ved Havnemarken.

På Røsnæssiden er der ankerbøjer både ved Gisseløre og længere ude i Kirkebugten. Det er foreningen Danske Tursejlere, der sørger for udlægning og optagning af bøjerne.

En sommerdag af de sjældne, hvor der kan bades i fjorden.